klubko.jmpionyr.cz


 


 

  Pionyr
 
INSTRUKTORÁK Jaro 2018 - 110718

Vedoucí: Zdeněk Humpolík - humpolik@luzanky.cz
Termín: 24.04.2018 16:00

Upřesnění termínu:
Kurz se skládá z odpoledního setkání v úterý 24.4.2018 (16-20h) a prodlouženého víkendu pátek 27.4.2018 (16h) - úterý 1.5.2018 (18h).

Obsah kurzu:
Kurz obsahuje informace o práci instruktora v oddíle, hry a aktivity, které vedou k motivaci účastníka pracovat v neziskové organizaci s dětmi. Kurz je prvním a základním seznámením s pedagogikou, psychologií, organizací schůzek, propagací, bezpečností práce s dětmi, první pomocí, hospodařením v oddíle, komunikaci s dětmi a rodiči a dal. Kurz je také místem seznámení účastníků s jinými začínajícími instruktory. Tyto kontakty umožňují vzájemnou výměnu zkušeností, poznání jiných vzorů a zahájení spolupráce mezi oddíly.

Cena pionýr: 300,- Kč
Cena ostatní: 3000,- Kč

Podmínka účasti:
Účastnický poplatek je potřeba zaplatit do 10 dnů od přihlášení. V případě nezaplacení budou osloveni náhradníci.
Jak zaplatit najdete v levé menu této webové stránky.
Podmínky:
- členové spolku mají přednost (platí registrace v RISP)
- 15 let
- předpoklad práce v oddíle jako instruktor v tomto, či příštím školním roce
- včasné zaplacení účastnického poplatku
- účast na všech částech kurzu
- maximálně 4 lidé z jednoho oddílu
- domácí samostatný úkol - zadání před kurzem
Podmínky možno konzultovat a ve výjimečných případech pozměnit (např. při nízkém počtu přihlášených)
ORGANIZÁTOŘI SI VYHRAZUJÍ TRVAT NA PODMÍNKÁCH.

Seznam přihlášených (obsazo/max): 21/25

Další informace:
Informace ke kurzu vám budeme zasílat na VAŠE E-mailové adresy účastníků - proto prosím věnujte pozornost správnému vyplnění adresy a kontrolujte vaši poštu.

Podmínkou kurzu je navštívení schůzky jiného oddílu a vypracování jejího hodnocení. Schůzku popište dle osnovy, kterou najdete zde: https://uloz.to/!LbwGsKDu01v8/instr-2018-jaro-navstevy-hodnotici-kriteria-doc Návštěvy si domlouvejte sami, či po dohodě s vašimi vedoucími. Zamyslete se nad všemi body, i když vám přijdou podobné. Zprávu budete členit do bodů a jednotlivé body hodnotit. Na "návštěvě" můžete pomáhat s programem, či se zapojit dle domluvy s vedoucím oddílu nebo tím, kdo vede schůzku. Předem se domluvte na návštěvě - telefonicky, mailem - ale "nepřepadejte" bez upozornění. Na jednom programu (schůzce) můžete být pouze dva lidé z jednoho oddílu. Zprávu vypracujte nejlépe eletronicky a zašlete na adresu Rogiho Valenty(rogis@seznam.cz) tel.: 777 360 485

V případě, že nebudete moci kurz absolvovat v daném termínu a jste již přihlášeni, odhlaste se prosím, co nejdříve, ať mají možnost jiní zájemci.
Je nutné absolvovat kurz po celou dobu jeho trvání.
Alkohol je na akci zakázán.
Ubytování je v budově ve vlastních spacácích na postelích, či matracích.

Zaplaceno: -

2011 klubko.jmpionyr.cz | Design by Martin Jelínek (jelinek_martinzavinacseznam.cz)
OPVK OPVK