klubko.jmpionyr.cz


 


 

  Pionyr
 
Hlavní vedoucí dětských táborů 2019 - 110119

Vedoucí: Jiří Mlaskač - george@jmpionyr.cz
Termín: 08.03.2019 17:30

Upřesnění termínu:
8. - 10. 3. 2019 - Brno, Údolní 58a (tram 4, trol. 25,26 zastávka Úvoz)
Sídlo JmKOP na Údolní se nachází ve vnitrobloku, dostanete se k ní zelenou brankou z ulice Bratří Čapků. POZOR Údolní ulice je neprůjezdná!!!! Velmi omezené možnosti parkování.

Obsah kurzu:
Kurz nabízí možnost získat rady a informace nezbytné pro přípravu a provoz tábora. Z právního hlediska vysláním pracovníků na školení splní provozovatel tábora klauzuli "poučení osoby pro výkon funkce".
Program akreditovaného školení dle MŠMT:
- zdravotnické zabezpečení a hygiena na LT
- právo, bezpečnost, ochrana zdraví
- obsah činnosti
- program, celotáborové hry, beseda a dotazy do vyčerpání účastníků a lektorů
- hospodaření na táborech
- práce s dětmi se SVP

Účastníci po závěrečném testu obdrží potvrzení o získání příslušné kvalifikace.

Cena pionýr: 600,- Kč
Cena ostatní: 900,- Kč

Podmínka účasti:
Účastníci školení musí u prezence předložit:
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- potvrzení PS nebo vysílající organizace o tříleté praxi práce s dětmi na LT
- zdravotní způsobilost k výkonu funkce potvrzená ošetřujícím lékařem
- věk účastníka musí být minimálně 21 let v době zahájení tábora

Součástí školení je domácí úkol v podobě písemné práce.

ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
Jedná se o příspěvek z činnosti na téma:
CO DĚLÁ VÁŠ HLAVNÍ VEDOUCÍ BĚHEM TÁBORA ANEB BUDETE TO DĚLAT STEJNĚ? (kdo, kdy a co normálně dělají HV během tábora, jestli se angažují nebo ne, co dělají dobře, co špatně, co bych vylepšil a zlepšil jako hlavní vedoucí tábora)

Písemnou práci v rozsahu minimálně 1 stránky A4 + obrázek zašlete na adresu klubko@jmpionyr.cz nejpozději do 26. 2. 2019 ve formátu doc/docx. Maximální velikost písma 12, řádkování 1,5.
Písemná práce bude součástí Sborníku k letní činnosti a bude zveřejněn na webu JmKOP. Nezapomeňte uvést své jméno, organizaci či organizační jednotku.
Použijete-li nějakou fotografii, použijte svoji vlastní, nepoužívejte fotografie stažené z googlu nebo jiného media!!! (autorská práva)

Seznam přihlášených (obsazo/max): 6/30

Další informace:
Organizační pokyny:
Školení probíhá v pátek 18 - 20,30, sobota 9 - 20,00, neděle 9 - 18,00 (tyto časy jsou orientační, upřesní se na školení)
- V průběhu školení se domluvíme na termínu závěrečných zkoušek.
- Ubytování možné na Údolní 58a za 60,- /noc (vlastní spacák a karimatku). Nutno nahlásit předem.
- Přihlášky do 25. 2. 2019 - přes tento přihlašovací systém Klubka

V případě, že nebudete moci kurz absolvovat v daném termínu a jste již přihlášeni, odhlaste se prosím, co nejdříve, ať mají možnost jiní zájemci.

Uhrazení účastnického poplatku do 25. 2. 2019. Po tomto datu příplatek 25%.

Chcete-li vystavit fakturu na platbu účastnického poplatku, musíte tuto skutečnost nahlásit předem na adresu george@jmpionyr.cz!!!!!

V ceně kurzu je občerstvení,v sobotu a v neděli oběd, studijní materiál, lektorné.

Jak zaplatit najdete v levém menu.

Zaplaceno: -

Vedoucí PS a člen rady 2019 - 110219

Vedoucí: Jiří Mlaskač - george@jmpionyr.cz
Termín: 08.03.2019 17:30

Upřesnění termínu:
Termín:
8. - 10. 3. 2019

prezence je v pátek od 17,30

pátek 18,00 - 20,30
sobota 9,00 - 19,30
neděle 9,00 - 17,00
tyto časy jsou orientační, upřesní se na školení

Místo konání:
Kurz se bude konat v sídle JmKOP na Údolní 58a v Brně.
Sídlo JmKOP na Údolní se nachází ve vnitrobloku, dostanete se k ní zelenou brankou z ulice Bratří Čapků. POZOR !!! Ulice Údolní je neprůjezdná. Omezené možnosti parkování.

Obsah kurzu:
Jedná se o školení věnované základům vedení, základům hospodaření a organizaci PS, které jsou určeny nováčkům ve funkci vedoucí PS a člen rady.
Školení zároveň zajišťuje "poučení osoby k výkonu funkce", které je v povinnostech právního subjektu spolku Pionýr, pionýrské skupiny.

Program školení:
1) Stanovy Pionýra, právo
2) finanční prostředky a předpisy
3) účel a postavení PS, práce s dospělými
4) systém řízení, organizační struktura PS
5) smlouvy, právní aspekty hospodaření PS
6) dokumentace PS a jiné


Přihlášení včetně uhrazení účastnického poplatku do 25. 2. 2019. Po tomto datu příplatek 25%.

Cena pionýr: 300,- Kč
Cena ostatní: 1000,- Kč

Podmínka účasti:
Účast na školení všechny tři dny.
Termín závěrečných zkoušek bude v neděli 10. 3. 2019 po skončení přednášek formou testu.

Seznam přihlášených (obsazo/max): 0/10

Další informace:
Chcete-li vystavit fakturu na platbu účastnického poplatku, musíte tuto skutečnost nahlásit předem na adresu george@jmpionyr.cz!!!!!

V ceně kurzu je občerstvení,oběd, studijní materiál, lektorné.

Jak zaplatit najdete v levém menu.

Zaplaceno: -

Hospodář PS a Revizor PS 2019 - 110419

Vedoucí: Jiří Mlaskač - george@jmpionyr.cz
Termín: 08.03.2019 17:30

Upřesnění termínu:
Termín:
8. - 10. 3. 2019

prezence je v pátek od 17,30

pátek 18,00 - 20,30
sobota 9,00 - 19,30
neděle 9,00 - 16,30
tyto časy jsou orientační, upřesní se na školení
Místo konání:
Kurz se bude konat v sídle JmKOP na Údolní 58a v Brně.
Sídlo JmKOP na Údolní se nachází ve vnitrobloku, dostanete se k ní zelenou brankou z ulice Bratří Čapků. POZOR !! Ulice Údolní je neprůjezdná. Omezené možnosti parkování.

Obsah kurzu:
Jedná se o školení věnované základům vedení, základům hospodaření a organizaci PS, které je určeno nováčkům ve funkci hospodář PS a revizor PS.
Školení zároveň zajišťuje "poučení osoby k výkonu funkce", které je v povinnostech právního subjektu spolku Pionýr pionýrské skupiny.

Program školení:
1) Stanovy Pionýra, právo
2) finanční prostředky a předpisy
3) účel a postavení PS, práce s dospělými
4) systém řízení, organizační struktura PS
5) smlouvy, právní aspekty hospodaření PS
6) dokumentace PS a jiné
7) kontrolní komise v rámci PS
8) dotace MŠMT, daňová problematika

Přihlášení včetně uhrazení účastnického poplatku do 25. 2. 2019 . Po tomto datu příplatek 25%.

Cena pionýr: 300,- Kč
Cena ostatní: 1000,- Kč

Podmínka účasti:
Nutná účast na všech přednáškách
Termín závěrečných zkoušek bude v neděli 10. 3. 2019 po skončení přednášek formou testu.

Seznam přihlášených (obsazo/max): 4/10

Další informace:
Chcete-li vystavit fakturu na platbu účastnického poplatku, musíte tuto skutečnost nahlásit předem na adresu george@jmpionyr.cz!!!!!

V ceně kurzu je občerstvení, oběd, studijní materiál, lektorné.

Jak zaplatit najdete v levém menu.

Zaplaceno: -

Evidence v RISPu - 110019

Vedoucí: Pavla Pokorná - pasa.pokorna@gmail.com
Termín: 15.01.2019 17:00

Upřesnění termínu:
v sále Jihomoravské krajské organizace Pionýra, Údolní 58a

Obsah kurzu:
Během jednoho odpoledne si ukážeme základní práci s RISPem. Zvládneme přidávání osob, mazání osob, evidenci oddílů, evidenci pionýrské skupiny, vkládání dokumentů a další.

Pokud si přinesete informace o členech na rok 2019, zvládneme udělat celou registraci. Poté jen evidenční listy vytisknete a necháte podepsat příslušnými funkcionáři.

Cena pionýr: 0,- Kč
Cena ostatní: 1000,- Kč

Podmínka účasti:
Vlastní notebook k práci, materiály o členech na rok 2019, v RISPu nastavené Delegovaný správce PS (pokud účastník není Vedoucím PS).

Seznam přihlášených (obsazo/max): 4/15

Další informace:
-

Zaplaceno: -

2011 klubko.jmpionyr.cz | Design by Martin Jelínek (jelinek_martinzavinacseznam.cz)
OPVK OPVK