klubko.jmpionyr.cz


 


 

  Pionyr
 
Instruktorák - PODZIM 2019 - 111219

Vedoucí: Zdeněk Humpolík - humpolik@luzanky.cz
Termín: 07.11.2019 16:00

Upřesnění termínu:
Kurz se skládá z odpoledního setkání ve čtvrtek 7. 11. 2019 16 - 20 hodin a prodlouženého víkendu pátek 15. 11. 2019 (9:00) - neděle 17. 11. 2019 (18h).
7.11.2019 se sejdeme na JmKOP, Údolní 58a, Brno.
https://jihomoravsky.pionyr.cz/kontakt

Obsah kurzu:
Kurz obsahuje informace o práci instruktora v oddíle, hry a aktivity, které vedou k motivaci účastníka pracovat v neziskové organizaci s dětmi. Kurz je prvním a základním seznámením s pedagogikou, psychologií, organizací schůzek, propagací, bezpečností práce s dětmi, první pomocí, hospodařením v oddíle, komunikaci s dětmi a rodiči a dal. Kurz je také místem seznámení účastníků s jinými začínajícími instruktory. Tyto kontakty umožňují vzájemnou výměnu zkušeností, poznání jiných vzorů a zahájení spolupráce mezi oddíly.

Cena pionýr: 600,- Kč
Cena ostatní: 1800,- Kč

Podmínka účasti:
Účastnický poplatek je potřeba zaplatit do 10 dnů od přihlášení. V případě nezaplacení budou osloveni náhradníci.
Jak zaplatit najdete v levém menu této webové stránky.
Podmínky:
- členové spolku mají přednost (platí registrace v RISP)
- 15 let
- předpoklad práce v oddíle jako instruktor v tomto, či příštím školním roce
- včasné zaplacení účastnického poplatku
- účast na všech částech kurzu
- maximálně 4 lidé z jednoho oddílu
- domácí samostatný úkol - zadání před kurzem
Podmínky možno konzultovat a ve výjimečných případech pozměnit (např. při nízkém počtu přihlášených)
ORGANIZÁTOŘI SI VYHRAZUJÍ TRVAT NA PODMÍNKÁCH.

Seznam přihlášených (obsazo/max): 24/25

Další informace:
Informace ke kurzu vám budeme zasílat na VAŠE E-mailové adresy účastníků - proto prosím věnujte pozornost správnému vyplnění adresy a kontrolujte vaši poštu.

Podmínkou kurzu je navštívení schůzky jiného oddílu a vypracování jejího hodnocení. Schůzku popište dle osnovy, kterou najdete zde: https://uloz.to/file/6fjsNoN0Ke9f/instr-navstevy-hodnotici-kriteria-doc

Návštěvy si domlouvejte sami, či po dohodě s vašimi vedoucími. Zamyslete se nad všemi body, i když vám přijdou podobné. Zprávu budete členit do bodů a jednotlivé body hodnotit. Na "návštěvě" můžete pomáhat s programem, či se zapojit dle domluvy s vedoucím oddílu nebo tím, kdo vede schůzku. Předem se domluvte na návštěvě - telefonicky, mailem - ale "nepřepadejte" bez upozornění. Na jednom programu (schůzce) můžete být pouze dva lidé z jednoho oddílu. Zprávu vypracujte elektronicky a zašlete nejpozději ve čtvrtek 7. 11. 2019 na adresu Sými Šperkové sima.sperkova@gmail.com

V případě, že nebudete moci kurz absolvovat v daném termínu a jste již přihlášeni, odhlaste se prosím, co nejdříve, ať mají možnost jiní zájemci.
Je nutné absolvovat kurz po celou dobu jeho trvání.
Alkohol je na akci zakázán.
Ubytování je v budově ve vlastních spacácích na postelích, či matracích.

Zaplaceno: -

Kvalifikace oddílového vedoucího - podzim 2019 - 111119

Vedoucí: Petr Fiala - filosof@post.cz
Termín: 08.10.2019 16:30

Upřesnění termínu:
Místo konání: v sále JmKRP, Údolní 58a, Brno (vstup boční brankou z ulice Bří. Čapků)

Zahájení:
8. 10. 2019 16:30 prezence, 17:00 h Přednáška
15. 10. 2019 17:00 h Přednáška
18. - 20. 10. 2019 Výjezd mimo Brno
22. 10. 2019 17:00 h Přednáška
5. 11. 2019 17:00 h Přednáška

Zkoušky:
12. 11. 2019 17:00 h

Obsah kurzu:
Témata:
Právní minimum
První pomoc
Hygienické minimum
Pedagogika, psychologie
Základy hospodaření
Bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi, protipožární prevence
Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami


Program výjezdu:
Pedagogika, psychologie
Vztahy s veřejností, public relation
Systém práce v oddíle, tradice
Stanovy a program Pionýra, činnost, vnitřní předpisy, historie,
práce s kolektivem
Nové hry
Rukodělky
Organizace akcí
Příprava a motivace her
a další...

Cena pionýr: 500,- Kč
Cena ostatní: 1000,- Kč

Podmínka účasti:
Věk nad 18 let (či 18 let v tomto kalendářním roce).

Seznam přihlášených (obsazo/max): 23/26

Další informace:
Zaplatit je třeba do 1. 07. 2019 podle pokynů, které naleznete v levém menu.
V případě nezaplacení, budou osloveni náhradníci a ti co nezaplatili, budou odhlášeni.

V případě, že nebudete moci kurz absolvovat v daném termínu a jste již přihlášeni, odhlaste se prosím, co nejdříve, ať mají možnost jiní zájemci.

S dotazy ohledně obsahu se obracejte na Petra Fialu filosof@post.cz.

Zaplaceno: -

2011 klubko.jmpionyr.cz | Design by Martin Jelínek (jelinek_martinzavinacseznam.cz)
OPVK OPVK